2021
Tarih: 16.06.2021| Okunma Sayısı: 3840

   

KİLİS BAROSU BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi    : 12/01/2021

Karar No         : 01

KARAR            : Kilis Barosu Yönetim Kurulu Baro Başkan Vekili Av.Aziz AKGÜL  başkanlığında  12/01/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Baromuzun Sosyal Tesisine gece bekçiliği için Mehmet GÜZELOĞLU’nun , gündüz görevlisi olarak ta Ahmet KORKUTAN’ınKilis İş-Kur kanalı ile istihdam edilmesi için, gerekli işlemlerin başlatılmasına ; İş-Kur şartlarına göre işe alınacak bu 2 personelin istihdamına ilişkin zorunlu harcamaların cari kalemden yapılmasına ;

 • 2-Baromuzu müdahil olduğu/olacağı ceza, hukuk , icra ve üst mahkemelerde baromuzu vekaleten temsil etmek üzere gönüllü bir baro avukatımızın tespiti için SMS ile duyuru yapılmasına ;
 • 3-Baro personelleri arasında yapılan iş ve görev bölümlerinin ilgili personele tebliği ile bu görevlerin yerine getirilmesinde kontrol ve denetleme yetkisinin Baro Müdürüne verilmesine ;

 

 1. Her ne kadar görev dağılımındaki iş bölümleri esas alınsa da ; başta Baro Başkanı olmak üzere , Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm avukatların herhangi bir konudaki istek , temizlik, veya uyarıları birinci öncelikli yerine getirilecektir.

   

 2. İş bölümleri listesindeki görevlerin yerine getirilmesinde , mesai saatlerine riayet edilmesinde ve personelin kılık kıyafeti konusundaki usul , kontrol , uyarı ve yasal işlem başlatma yetkisi Baro Müdürüne ait olacaktır. Personel bu konulardaki istek ihtiyaç veya şikayetlerinin çözümü için öncelikle Baro Müdürüne başvuracaktır.

   

 3. Baro Başkanı , Yönetim Kurulu Üyeleri veya Baronuza kayıtlı olsun veya olmasın diğer avukatlarımızca tespit edilecek aksaklıklarda ; ilgili personel önce sözlü, daha sonra yazılı olarak uyarılacak, devamı halinde ise yasal işlemler başlatılacaktır.

 

İş bu yönetim Kurulu Kararı katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.12/01/2021

                  BAŞKAN                                          BAŞKAN YARDIMCISI              GENEL SEKRETER               S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                     Av.Aziz AKGÜL                   Av.Reşat DAVRAN       Av.Baran HİDAYET

    ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                   (Katılmadı)

            Ü Y E                                        Ü Y E                              Ü Y E                            Ü Y E                                Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES            Av.Neşat YILDIRIM       Av.Emine YALÇIN       Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN    

     (Katılmadı)

 

Karar Tarihi    : 22/01/2021

Karar No         : 02

KONU              : Stajyerliğini Tamamlayan Hatice Kübra KARACA’ya STAJ BİTİM BELGESİ

                            verilmesi ve BARO LEVHASINA AVUKAT OLARAK KAYDININ YAPILMASI.

KARAR            : Kilis Barosu Yönetim Kurulu Baro Başkan Vekili Av.Aziz AKGÜL  başkanlığında  22/01/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Baromuzun 87 nolu Stajyer Avukat  siciline kayıtlı Hatice Kübra KARACA  Baro  Başkanlığımıza ekli başvuru evraklarıyla  müracaat ederek, Avukatlık stajını tamamladığını ve  Ruhsatnamesini almak istediğini belirtmiştir.

Buna göre ; Hatice Kübra KARACA’nın Türk olduğu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Hukuk Fakültesinden aldığı Mezun Belgesini  ibraz ettiği, Baromuz bölgesinde ikamet ettiği, avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmadığı, şeref ve haysiyetini ihlal eden bir suçtan sabıkasının olmadığı,  memur ve avukat olma niteliğini kaybetmemiş olduğu , iflas etmediği, hakkında aciz vesikası verilmediği, maaş,ücret,aidat mukabilinde görülen işlerle uğraşmadığı, 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 18. ve 19. Maddesine göre yapılan ilan ve avukat soruşturma raporundan anlaşılmıştır.

                Avukatlık Yasasının 15. maddesi gereğince, 1. Altı aylık stajına Kilis  Mahkemeleri nezdinde 22/01/2020 tarihinde başlayıp, 21/07/2020 tarihinde tamamladığı  ; 2. altı aylık  stajına Kilis Barosu Avukatlarından Av.Mehmet TAŞCI’nın (Sicil No:11) yanında  21/07/2020 tarihinde başlayıp, 22/01/2021 tarihinde tamamladığı  Başkanlığımıza sunulan staj evraklarından ve sicil dosyasının tetkikinden  anlaşılmıştır.

               Yukarıda açıklanan nedenlerle  ; Hatice Kübra KARACA’nın Avukatlık  için lazım olan zatı ve mesleki niteliklere sahip olduğu, tetkik edilen dosyasından  kanaat getirildiğinden 1136 sayılı Avukatlık Yasası gereğince kendisinin kendisine  STAJ BİTİRME BELGESİ verilmesine ve Baromuz Levhasının  134. sicil sırasına  AVUKAT OLARAK KAYDININ YAPILMASINA ;

İş bu kararın  Avukatlık Ruhsatnamesi talebine  esas olmak üzere   UHAP kanalıyla  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına  sunulmasına katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile karar verildi.22/01/2021

                  BAŞKAN                                          BAŞKAN YARDIMCISI              GENEL SEKRETER               S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                     Av.Aziz AKGÜL                   Av.Reşat DAVRAN       Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                    

  

          Ü Y E                                        Ü Y E                              Ü Y E                            Ü Y E                                Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES            Av.Neşat YILDIRIM       Av.Emine YALÇIN       Av.Şenay ÖZKELEŞ         Av.Hakan BİLECEN

 

 

Karar Tarihi    : 22/01/2021

Karar No         : 02

KONU              : Avukat Şenay ÖZKELEŞ’in , Baromuzun Müdahil Olduğu veya Olacağı Ceza-

                              Hukuk-İcra ve Üst Mahkemelerde Baromuzu Temsil Etmeye Yetkili Kılınması.

KARAR            : Kilis Barosu Yönetim Kurulu Baro Başkan Vekili Av.Aziz AKGÜL  başkanlığında  22/01/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

                Baromuzun 45 sicil numaralı Avukatı ve Yönetim Kurulu Üyesi  Avukat Şenay ÖZKELEŞ  Baromuzun müdahil olduğu veya olacağı Ceza , Hukuk , İcra ve üst Mahkemelerde tüm hak ve yetkilere haiz olmak üzere  Kilis Barosunu temsil etmeye yetkili kılınmıştır.

İş bu karar katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile imzalanmıştır.22/01/2021

                  BAŞKAN                                        BAŞKAN YARDIMCISI             GENEL SEKRETER                  S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                   Av.Aziz AKGÜL                  Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                    

          Ü Y E                                     Ü Y E                               Ü Y E                             Ü Y E                                 Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES          Av.Neşat YILDIRIM        Av.Emine YALÇIN        Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN

 

Karar Tarihi      : 29/01/2021

Karar No           : 03

Konu                 : 115 sicil numaralı  Av.Esma Nur CAN’ın Gaziantep Barosuna nakil isteği.

KARAR         : Kilis Barosu Yönetim Kurulu  29/01/2021 günü saat 11:00’da  toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

            Baromuz levhasının 115.sicil sırasına kayıtlı Av.Esma Nur CAN’ın naklen Gaziantep Barosu levhasına yazılma isteği, Gaziantep Barosu Başkanlığının 20/01/2021 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.

İlgilinin disiplin soruşturması / kovuşturması altında olmadığı , aidat borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmış olup,  Baromuzca da naklinde herhangi bir sakınca görülmediğinden 1136 Sayılı Avukatlık Yasası  Yönetmeliğinin 24. maddesi uyarınca Gaziantep Barosu levhasının  3610 sicil sırasına naklen kaydı yapılan Av.Esma Nur CAN’ın KİLİS BAROSU LEVHASININ 115.  SIRASINDAN  KAYDININ SİLİNMESİNE , karar örneğinin Adalet Bakanlığı, T.B.B. ve Gaziantep Barosuna (sicil dosyasıyla birlikle) gönderilmesine  katılanların  oybirliği /oy çokluğu  ile karar verilmiştir.29/01/2021

                  BAŞKAN                                        BAŞKAN YARDIMCISI             GENEL SEKRETER                  S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                   Av.Aziz AKGÜL                  Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                    

 

            Ü Y E                                     Ü Y E                               Ü Y E                             Ü Y E                                 Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES          Av.Neşat YILDIRIM        Av.Emine YALÇIN        Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN    

 

Karar Tarihi      : 29/01/2021

Karar No           : 03

KARAR         : Kilis Barosu Yönetim Kurulu  29/01/2021 günü saat 11:00’da  toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Baromuz levhasının 97.sicil sırasına kayıtlı Av.İhsan Latif CABİOĞLU’nun Baromuza yaptığı 200.-TL bağışın kabulüne ;

 • 2-Baro İktisadi İşletmesi kurulması yönündeki araştırmaların devam ettirilmesine;

katılanların  oybirliği /oy çokluğu  ile karar verilmiştir.29/01/2021

                  BAŞKAN                                        BAŞKAN YARDIMCISI             GENEL SEKRETER                  S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                   Av.Aziz AKGÜL                  Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                    

 

            Ü Y E                                     Ü Y E                               Ü Y E                             Ü Y E                                 Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES          Av.Neşat YILDIRIM        Av.Emine YALÇIN        Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN

 

Karar Tarihi      : 18/02/2021

Karar No           : 04

KARAR         : Kilis Barosu Yönetim Kurulu  18/02/2021 günü saat 11:00’da belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere  toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1-Baromuz sosyal tesisinin güvenliği için tesise alarm taktırılmasına. ( Oy Çokluğu)

 • 2-Adliye ve Avukat yanı stajyerliğini tamamlayan Kerem KADIOĞLU’na “STAJ BİTİM BELGESİ” verilmesine. ( Oy Birliği)
 • 3-Aralarında 5. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu baromuzun 4. dönem Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 28/12/2020 tarihli 2 adet dilekçe ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına : “Resmi evrakları ve görevi geçersiz saymak, iptal yargı kararını uygulamamak suretiyle mobbingle uygulayıp avukatlık ruhsatını vermeyerek mesleğinin engellemesi“ iddiasıyla şikayette bulunan Bilal UÇAR’ın bu dilekçelerde kiisminin ön kısmına“Av.” İbaresini kullanarak avukat olmadığı halde haksız bir paye veunvanı kullanmasına karşı Baromuzun Avukat Hakları Komisyonunda konunun değerlendirilmesi ve gerekli suç duyurularının yapılması ile hukuki işlemlerinbaşlatılması yönünde Avukat Haklarını Komisyonuna yetki verilmesine. ( Oy birliği)
 • 4-Kendi barolarında stajerliğini tamamlayıp avukat olarak nakil suretiylebaromuz levhasına kayıt yaptıran avukatlara, nakil geldikleri baroda adli yardım almamış olmaları kaydıyla, adli yardım sırasına dahil edilmeden öncelikli adli yardım verilmesine. ( Oy Birliği )
 • 5-Muhakkik Avukat Ahmet KAYASÖKEN’inZekeriya KIRLANGIÇ’ın şikayeti üzerineşikayetli avukat Mustafa Ozan POLATDEMİR hakkındaki “Hakkında Herhangi Bir İşlem Yapılmasına ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına“dairmuhakkik raporunun kabulüne.(Oy Birliği)
 • 6-Baro personeli Şeyma SEYREKOĞLU’nun MART 2021 tarihi itibariyle tam zamanlı sigorta ve asgari ücretle çalıştırılmasına; ( Oy Çokluğu )
 • 7-Gaziantep Barosuna kayıtlı 3510 sicil numaralı Av.Hayrettin Burak BULUT’un Kilis Barosu Levhasına naklen kayıt isteğinin kabulüne katılanların( Oy birliği ) ile karar verilmiştir. 18/02/2021

 

                  BAŞKAN                                        BAŞKAN YARDIMCISI             GENEL SEKRETER                  S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                   Av.Aziz AKGÜL                  Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                    

            Ü Y E                                     Ü Y E                               Ü Y E                             Ü Y E                                 Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES          Av.Neşat YILDIRIM        Av.Emine YALÇIN        Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN

    (Katılmadı)

                                      

Karar Tarihi      : 18/02/2021

Karar No           : 04

KARAR :        Aralarında 5. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu baromuzun 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri için  28/12/2020 tarihli 2 adet dilekçe ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına : “Resmi evrakları ve görevi geçersiz saymak, iptal yargı kararını uygulamamak suretiyle mobbingle uygulayıp avukatlık ruhsatını vermeyerek mesleğinin engellemesi“ iddiasıyla şikayette bulunan Bilal UÇAR’ın bu dilekçelerde ki  isminin ön kısmına  “Av.” İbaresini kullanarak avukat olmadığı halde haksız bir paye ve  unvanı kullanmasına karşı Baromuzun Avukat Hakları Komisyonunda konunun değerlendirilmesi ve gerekli suç duyurularının yapılması ile hukuki işlemlerin  başlatılması yönünde Avukat Haklarını Komisyonuna yetki verilmesine  katılanların  oybirliği /oy çokluğu  ile karar verilmiştir.18/02/2021

 

Eki :    28/12/2020 tarihli  dilekçe (2) Adet.

                 BAŞKAN                                        BAŞKAN YARDIMCISI             GENEL SEKRETER                  S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                   Av.Aziz AKGÜL                  Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                   

          Ü Y E                                     Ü Y E                               Ü Y E                             Ü Y E                                 Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES          Av.Neşat YILDIRIM        Av.Emine YALÇIN        Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN

 


Karar Tarihi   : 18/02/2021

Karar No         : 04

KONU              : Kerem KADIOĞLU’na STAJ BİTİRME BELGESİ verilmesi.

KARAR            : Kilis Barosu Yönetim Kurulu  18/02/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Baromuzun 89 nolu Stajyer Avukat  siciline kayıtlı Kerem KADIOĞLU Baro  Başkanlığımıza ekli dilekçe ile başvurarak, Avukatlık stajını tamamladığını ruhsatname talebinin olmadığını , ancak Staj Bitim Belgesi’nin tanzimini talep etmiştir.

Buna göre ; Kerem KADIOĞLU’nun Türk olduğu, Atatürk Üniversitesi  Hukuk Fakültesinden aldığı onaylı Lisans Diplomasını  ibraz ettiği, Baromuz bölgesinde ikamet ettiği, avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmadığı, şeref ve haysiyetini ihlal eden bir suçtan sabıkasının olmadığı,  memur ve avukat olma niteliğini kaybetmemiş olduğu , iflas etmediği, hakkında aciz vesikası verilmediği, maaş,ücret,aidat mukabilinde görülen işlerle uğraşmadığı, 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 18. ve 19. Maddesine göre yapılan ilan ve avukat soruşturma raporundan anlaşılmıştır.

            Avukatlık Yasasının 15. maddesi gereğince, 1. Altı aylık stajına Ankara  Mahkemeleri nezdinde 06/08/2019 tarihinde başlayıp, 14/01/2020 tarihine kadar devam ettiği, nakil suretiyle Kilis Barosuna kayıt olması itibariyle, Kilis Adliyesinde 22/01/2020 tarihinde başlayıp 05/02/2020 tarihinde tamamladığı  ;   2. altı aylık  stajına Kilis Barosu Avukatlarından Av.Hayri Muammer FAZLIAĞAOĞLU’nun  (Sicil No:04)  yanında  06/02/2020 tarihinde başlayıp, 06/08/2020 tarihinde tamamladığı  Başkanlığımıza sunulan staj evraklarından ve sicil dosyasının tetkikinden  anlaşılmıştır.

            Yukarıda açıklanan nedenlerle  ; Kerem KADIOĞLU’nun Avukatlık  için lazım olan zatı ve mesleki niteliklere sahip olduğu, tetkik edilen dosyasından  kanaat getirildiğinden 1136 sayılı Avukatlık Yasası gereğince kendisine  STAJ BİTİRME BELGESİ verilmesine ; katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile karar verildi.18/02/2021

 

                  BAŞKAN                                        BAŞKAN YARDIMCISI             GENEL SEKRETER                  S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                   Av.Aziz AKGÜL                  Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                   

 

            Ü Y E                                     Ü Y E                              Ü Y E                            Ü Y E                                Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES          Av.Neşat YILDIRIM        Av.Emine YALÇIN        Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN    

 

 

Karar Tarihi   : 18/02/2021

Karar No         : 04

KONU              : Av.Hayrettin Burak BULUT’un Naklen Kilis Barosu Levhasına

                             Avukat Olarak Kaydı.

KARAR            : Kilis Barosu Yönetim Kurulu  18/02/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gaziantep Barosu levhasına 3510 sicil numarası ile Avukat olarak  kayıtlı iken, Kilis iline ikametgahını taşıması nedeniyle Baromuza nakil talebinde bulunan Av. Hayrettin Burak BULUT’un bu talebi incelenmiştir.

Gaziantep Barosunun 18/02/2021 tarih ve 436 sayılı yazılarından; ilgilinin aidat borcunun olmadığı, hakkında kesinleşmiş herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı   ve naklinde bir sakınca bulunmadığı, anlaşıldığından, ilgilinin nakil istemi Yönetim Kurulumuzca da uygun görülmüştür.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 69. maddesi uyarınca,  Avukat Hayrettin Burak BULUT’un nakil suretiyle Kilis Barosu levhasının  135. sicil numarasına Avukat olarak kaydının yapılmasına, karar örneğinin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına ve Gaziantep Barosu Başkanlığına bildirilmesine katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile karar verildi.18/02/2020

         

                  BAŞKAN                            BAŞKAN YARDIMCISI         GENEL SEKRETER               S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU      Av.Aziz AKGÜL               Av.Reşat DAVRAN       Av.Baran HİDAYET

    ( KATILMADI/MAZERETLİ)

  

          Ü Y E                             Ü Y E                          Ü Y E                            Ü Y E                                  Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES   Av.Neşat YILDIRIM   Av.Emine YALÇIN    Av.Şenay ÖZKELEŞ      Av.Hakan BİLECEN

 

Karar Tarihi      : 19/02/2021

Karar No           : 05

KARAR              : Soruşturma Kararı

                   ( Karar Kişisel veri içerdiğinden gizlenmiştir.)

 

 

 

 

Karar Tarihi   : 05/03/2021

Karar No         : 06

KONU              : 7 Staj Sicil numaralı Ebru YILDIZ BELGİN’in Staj Tarihleri

 

KARAR            : Kilis Barosu Yönetim Kurulu  05/03/2021 günü saat 14:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Baromuzun 7 sicil numaralı avukat stajyeri iken stajyerliğini tamamlayan Ebru YILDIZ BELGİN’in staja başlama ve bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir.

ADI VE SOYADI     : Ebru YILDIZ BELGİN

STAJ SİCİL NO       : 7

TC.KİMLİK NO      :  30851497018

ADLİYE 1. ALTI AYLIK STAJA BAŞLAMA TARİHİ : 10/07/2014

ADLİYE 1. ALTI AYLIK STAJ  BİTİŞ   TARİHİ          : 08/01/2015

AVUKAT YANI STAJA BAŞLAMA TARİHİ              : 13/01/2015

AVUKAT YANI STAJ  BİTİŞ  TARİHİ                       : 13/07/2015

13/07/2015 tarihinde stajını tamamlayan Ebru YILDIZ BELGİN’e  Yönetim  Kurulumuzun 31/07/2015 tarih ve 78 sayılı  STAJ BİTİM kararı ile STAJ BİTİRME BELGESİ tanzim edilmiştir.

İş bu karar ilgilinin isteği ve katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu alınmıştır. 05/03/2021

            

                  BAŞKAN                            BAŞKAN YARDIMCISI         GENEL SEKRETER               S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU      Av.Aziz AKGÜL               Av.Reşat DAVRAN       Av.Baran HİDAYET

    ( KATILMADI/MAZERETLİ)

  

          Ü Y E                             Ü Y E                          Ü Y E                            Ü Y E                                  Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES   Av.Neşat YILDIRIM   Av.Emine YALÇIN    Av.Şenay ÖZKELEŞ      Av.Hakan BİLECEN

 

 

Karar Tarihi   : 26/03/2021

Karar No         : 07

GÜNDEM KONULARI 

 • 1-Avukat Mehmet Yusuf GÜNAL’ınBaro Suriye Barosu ve Mülteci Komisyonuna üye olarak kaydı.
 • 2-Şikayetçi Bilal UÇAR’ın Gazaintep 3. Bölge İdare Mahkemesinde açtığı davanın kararına itiraz dilekçesi için Avukat görevlendirmesi yapılması.
 • 3-Fotokopi ve pul borçlarının tahsili için OCAS kayıtlarının geçici olarak dondurulmasına yetki verilmesi.
 • 4-Şikayetçi Av.Abdullah SAĞLAM’ın Av.Yunus Serkan SAKAR hakkındaki şikayetine binaen muhakkik görevlendirmesi.
 • 5-Adli Yardımda görevlendirilen Avukatı azleden Emine YENİCİNİN icra borcunun taksitlendirilmesi yapılan teklifinin değerlendirilmesi .
 • 6-Av.Duygu PAYAM KARAKUŞ’unKilis Aile Mahkemesi kalem personelleri hakkındaki dilekçesi.
 • 7-5 Nisan Avukatlar Günü için isimli kupa bardak yaptırılması.
 • 8-Çocukları olan Avukatlarımıza çeyrek altın alınması.
 • 9-Stj.Yağmur KILIÇARSLAN’ın ruhsatname talebi.
 • 10-Şenay KARABALIK ve Mustafa ÖZİÇER’in Adli Yardım Talepleri.

 Kilis Barosu Yönetim Kurulu  26/03/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Avukat M.Yusuf GÜNAL’ın Suriye Barosu Mülteci Komisyonuna üye olarak kaydının yapılmasına;

2) Şikayetçi Bilal UÇAR için G.Antep  3.Bölge İdare Mahkemesinin kararını İstinaf etmesi için Av.Reşat DAVRAN’a yetki verilmesine;

3) Avukatlarımızdan fotokopi ve pul borcu olanlara mesajla 1 haftalık süre tanınmasına, süre sonunda ödemeyenlerin OCAS kayıtlarının geçici olarak durdurulmasına ;

4) Şikayetçi Av.Abdullah SAĞLAM’ın Av.Yunus Serkan SAKAR hakkındaki şikayet dilekçesine istinaden muhakkik olarak Av.Emine YALÇIN’ın görevlendirilmesine ;

5) Adli Yardım için görevlendirilen avukatı azl eden Emine YENİCİ’nin avukatı tarafından teklif edilen 7.369,38.-TL icra borcunun taksitle ödenmesi teklifinin değerlendirilmesinde Av.Şenay ÖZKELEŞ’e yetki verilmesine ;

6) Av.Duygu PAYAM KARAKUŞ’un Kilis Aile Mahkemesi personellerini kastederek tespit ettiği anlaşmalı boşanma davalarında “Avukata Gerek Olmadığı” iddiası için Yönetim Kurulunca uygun görülecek üyelerle Kilis Adalet Komisyonu Başkanı ve Aile Mahkemesi Başkanı ile görüşme yapılmasına;

7) 5 Nisan Avukatlar Günü için tüm Avukatlarımıza üzerinde Baro  Logosu ve isimleri yazılı  kupa bardağın yaptırılmasına ;

8) Çocukları olan Av.Ozan POLATDEMİR, Av.Abidin TÜRKAY, Av.Neşat YILDIRIM ve Av.M.Kutay MERT içim birer adet çeyrek altın alınmasına;

9) Stajyerliğini tamamlayan 86 staj sicil nolu Yağmur KILIÇARSAN’ın Baro Levhasının 136. Sırasına Avukat olarak kaydının yapılmasına ;

10)  Şenay KARABALIK ,Mustafa ÖZİÇER,Leman KUŞ,Mihriban ÇALGICIOĞLU,Zehra Nur FAKIOĞLU,Safiye Nur AKGÜL’ün Adli Yardım Taleplerinin kabulüne.

İş bu karar ilgilinin isteği ve katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile alınmıştır. 26/03/2021

            

                  BAŞKAN                            BAŞKAN YARDIMCISI         GENEL SEKRETER               S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU      Av.Aziz AKGÜL               Av.Reşat DAVRAN       Av.Baran HİDAYET

    ( KATILMADI/MAZERETLİ)

 

          Ü Y E                             Ü Y E                          Ü Y E                            Ü Y E                                  Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES   Av.Neşat YILDIRIM   Av.Emine YALÇIN    Av.Şenay ÖZKELEŞ      Av.Hakan BİLECEN    

 

 

Karar Tarihi    : 26/03/2021

Karar No         : 07

KONU              : Stajyerliğini Tamamlayan Yağmur KILIÇARSLAN’ın

                          BARO LEVHASINA AVUKAT OLARAK KAYDININ YAPILMASI.

KARAR            : Kilis Barosu Yönetim Kurulu Baro Başkan Vekili Av.Aziz AKGÜL  başkanlığında  26/03/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Baromuzun 86 nolu Stajyer Avukat  siciline kayıtlı Yağmur KILIÇARSLAN  Baro  Başkanlığımıza ekli başvuru evraklarıyla  müracaat ederek, Avukatlık stajını tamamladığını ve  Ruhsatnamesini almak istediğini belirtmiştir.

Buna göre ; Yağmur KILIÇARSLAN’ın Türk olduğu, Atılım Üniversitesi  Hukuk Fakültesinden aldığı Mezun Belgesini  ibraz ettiği, Baromuz bölgesinde ikamet ettiği, avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmadığı, şeref ve haysiyetini ihlal eden bir suçtan sabıkasının olmadığı,  memur ve avukat olma niteliğini kaybetmemiş olduğu , iflas etmediği, hakkında aciz vesikası verilmediği, maaş,ücret,aidat mukabilinde görülen işlerle uğraşmadığı, 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 18. ve 19. Maddesine göre yapılan ilan ve avukat soruşturma raporundan anlaşılmıştır.

                Avukatlık Yasasının 15. maddesi gereğince, 1. Altı aylık stajına Kilis  Mahkemeleri nezdinde 28/10/2019 tarihinde başlayıp, 30/04/2020 tarihinde tamamladığı  ; 2. altı aylık  stajına Kilis Barosu Avukatlarından Av.Sema KÜLEKÇİOĞLU’nun (Sicil No:38) yanında  30/04/2020 tarihinde başlayıp, 30/10/2020 tarihinde tamamladığı  Başkanlığımıza sunulan staj evraklarından ve sicil dosyasının tetkikinden  anlaşılmıştır.

                Yukarıda açıklanan nedenlerle  ; Yağmur KILIÇARSLAN’ın Avukatlık  için lazım olan zatı ve mesleki niteliklere sahip olduğu, tetkik edilen dosyasından  kanaat getirildiğinden 1136 sayılı Avukatlık Yasası gereğince kendisinin Baromuz Levhasının  136. sicil sırasına  AVUKAT OLARAK KAYDININ YAPILMASINA ;

İş bu kararın  Avukatlık Ruhsatnamesi talebine  esas olmak üzere   UHAP kanalıyla  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına  sunulmasına katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile karar verildi.26/03/2021

                  BAŞKAN                                          BAŞKAN YARDIMCISI              GENEL SEKRETER               S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU                     Av.Aziz AKGÜL                   Av.Reşat DAVRAN       Av.Baran HİDAYET

        ( Katılmadı/Mazeretli)                                                                                                                                   

  

          Ü Y E                                        Ü Y E                              Ü Y E                            Ü Y E                                Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES            Av.Neşat YILDIRIM       Av.Emine YALÇIN       Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.Hakan BİLECEN    

 

 

Karar Tarihi   : 02/04/2021

Karar No         : 08

GÜNDEM KONULARI 

1-Adli Yardımda görevlendirilen Avukatı azleden Emine YENİCİNİN icra borcunun taksitlendirilmesi yapılan teklifinin değerlendirilmesi .

 • 2-Av.Ahmet KAYASÖKEN’in CMK kapsamında atamalarda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi önerisinin değerlendirilmesi,
 • 3-Mülteci Adli Yardım Komisyon üyelerinin görevlendirme ve atama projesinde görev alma

isteklerinin değerlendirilmesi.

Barosu Yönetim Kurulu  02/04/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Adli Yardım için görevlendirilen avukatı azl eden Emine YENİCİ’nin avukatı tarafından teklif edilen 7.369,38.-TL icra borcunun taksitle ödenmesi teklifinin , taksit miktar ve sayısının  değerlendirilmesinde Av.Şenay ÖZKELEŞ’e tam yetki verilmesine ;

2-Av.Ahmet KAYASÖKEN’in CMK kapsamında yapılan atamalarda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi konusunda,  Adalet Komisyonu Başkanlığı nezdinde görüşme yapılmasına ;

3-Mülteci Adli Yardım Komisyon üyelerinin görevlendirme ve atama projesinde görev alma isteklerinin değerlendirilmeye alınmasına ve bu konuda araştırma yapılmasına ;

İş bu karar ilgilinin isteği ve katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile alınmıştır. 02/04/2021

      

                  BAŞKAN                            BAŞKAN YARDIMCISI         GENEL SEKRETER               S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU      Av.Aziz AKGÜL               Av.Reşat DAVRAN       Av.Baran HİDAYET

      

          Ü Y E                             Ü Y E                          Ü Y E                            Ü Y E                                  Ü Y E

Av.Şeyma GÜRSES   Av.Neşat YILDIRIM   Av.Emine YALÇIN    Av.Şenay ÖZKELEŞ      Av.Hakan BİLECEN    

                                (Katılmadı)

 

 

Karar Tarihi   : 21/04/2021

Karar No         : 09

GÜNDEM KONULARI 

1-Bilal UÇAR’ın 19/03/2021 tarihli dilekçesi ile TBB’ne yaptığı şikayet.

 • 2-Bilal UÇAR hakkında Gaziantep 3. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararın değerlendirilmesi,
 • 3-Baro Başkan Yardımcısı Av.Aziz AKGÜL’ün vefatı nedeniyle yerine 1. Yedek üye Av.M.Yusuf GÜNAL’ın görevlendirilmesine ,
 • 4-2021 Ramazan ve Kurban Bayramı personel ikramiyelerinin belirlenmesi,
 • 5- Soruşturma ( Kişisel Bilgi içermektedir) ,
 • 6-2 yıllık yeni sözleşme için Denizbank dışında teklif araştırılması. 

Kilis Barosu Yönetim Kurulu  21/04/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 • 1-Bilal UÇAR’ın 19/03/2021 tarihli TBB gönderdiği Baro eski yönetim kurulu ve müdürünü şikayet dilekçesi incelendiğinde, hakkında yargı kararlarının uygulanmadığını öne sürdüğü Gaziantep 3. İdare Mahkemesinin 2020/11 Esas ve 2021/169 karar sayılı  kararının tarafımıza tebliğinden itibaren 30 günlük yasal süre içerisinde  Yönetim Kurulumuzun 21/04/2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygulanacağının  kendisine tebliğ edilerek bildirileceğinden, dilekçesi konusunda işlem yapmaya gerek olmadığından ilgilinin talebinin reddine,
 • 2-Bilal UÇAR hakkındaki Gaziantep 3. İdare Mahkemesinin  2020/11 Esas ve 2021/169 karar sayılı  kararının uygulanması yönünde ilgiliye resmi tebligat yapılarak müracaatının alınmasına,
 • 3-Baro Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av.Aziz AKGÜL’ün vefatı nedeniyle yerine 1. Yedek üye Av.M.Yusuf GÜNAL’ın Yönetim Kurulu asil üyeliğine görevlendirilmesine,
 • 4-2021 yılı Ramazan bayramı için 1.500.-TL  Kurban Bayramı için ise 2.000.-TL Baro personellere ikramiye ödenmesine,
 • 6-2 Yıllık sözleşmesi sona eren Denizbank için Av.Ahmet KAYASÖKEN tarafından uygun teklif araştırması yapılmasına,

İş bu karar ilgilinin isteği ve katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile alınmıştır. 21/04/2021

          

                  BAŞKAN                                    GENEL SEKRETER                  S A Y M A N                                   Ü Y E                             

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU         Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET                 Av.Şeyma GÜRSES  

             ( Katılmadı)                                                                                   ( Katılmadı)

          Ü Y E                                            Ü Y E                                                Ü Y E                                    Ü Y E

Av.Neşat YILDIRIM                  Av.Emine YALÇIN                        Av.Şenay ÖZKELEŞ           Av.Hakan BİLECEN 

 

 

Karar Tarihi   : 21/04/2021

Karar No         : 09

Kilis Barosu Yönetim Kurulu  21/04/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Bilal UÇAR’ın 19/03/2021 tarihli TBB gönderdiği Baro eski yönetim kurulu ve müdürünü şikayet dilekçesi incelendiğinde, hakkında yargı kararlarının uygulanmadığını öne sürdüğü Gaziantep 3. İdare Mahkemesinin 2020/11 Esas ve 2021/169 karar sayılı  kararının tarafımıza tebliğinden itibaren 30 günlük yasal süre içerisinde  Yönetim Kurulumuzun 21/04/2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygulanacağının  kendisine tebliğ edilerek bildirileceğinden, dilekçesi konusunda işlem yapmaya gerek olmadığından ilgilinin talebinin reddine,

 • 2-Bilal UÇAR hakkındaki Gaziantep 3. İdare Mahkemesinin  2020/11 Esas ve 2021/169 karar sayılı  kararının uygulanması yönünde ilgiliye resmi tebligat yapılarak müracaatının alınmasına,

İş bu karar,  tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların  OYBİRLİĞİ / OYÇOKLUĞU  ile  imza altına alınmıştır. 21/04/2021

           

                  BAŞKAN                                    GENEL SEKRETER                  S A Y M A N                                   Ü Y E                            

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU         Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET                 Av.Şeyma GÜRSES  

             ( Katılmadı)                                                                                   ( Katılmadı)

  

          Ü Y E                                            Ü Y E                                                Ü Y E                                    Ü Y E

Av.Neşat YILDIRIM                  Av.Emine YALÇIN                        Av.Şenay ÖZKELEŞ           Av.Hakan BİLECEN    

 

 

Karar Tarihi   : 18/05/2021

Karar No         : 10

GÜNDEM KONULARI 

1-Baro Başkan Yardımcısı ve Vekilinin belirlenmesi.

 • 2-“TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:2 GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, OLAĞANÜSTÜ, ACİL DESTEK VE ÖLÜME BAĞLI YARDIM ESASLARI”Ölüme Bağlı Yardımların8. Maddesine göre :Vefat eden avukat, çalışmayan avukat ve çalışamayan avukatın bağlı bulunduğu Baro’nun Yönetim Kurulu üyelerinden en az 2 üyenin mahallinde görsele ve belgelere dayanarak hazırlayacağı ‘Yaşam Standardı Bilgi Tutanağı’ Baro Yönetim Kurulu tarafından karar haline getirilerek, 2 Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi ve karara bağlanması.
 • 3-Denizbank ile mevcut sözleşmenin sona ermesi nedeniyle yeniden 2 yıllık promosyon sözleşmesinin görüşülmesi ve karar bağlanması.
 • 4-Mayıs 2021 ayı itibariyle sigortalıkları başlatılan ve ödemeleri İşkur tarafından gerçekleştirilecek olan2 sosyal tesis çalışanımızın asgari ücret üzerinden sözleşmelerinin yapılarak ücretlerinin Baro kaleminden ödenmesinin karara bağlanması.
 • 5-Sosyal Tesisin ön faaliyeti için acil görülen e ihtiyaç olan beyaz eşya, çay-kahve takımı,Buzdolabı ve gerek duyulabilecek diğer malzemelerin satın alınması.

Kilis Barosu Yönetim Kurulu  18/05/2021 günü saat 14:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Baro Başkan vekili ve Yardımcısı Av.Aziz AKGÜL’ün vefatı nedeniyle yerine Baro Başkan Yardımcısı ve vekilinin seçimi işari oylama usulüyle yapılmış olup, oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyesi Av.Hakan BİLECEN seçilmiştir.
 2. Vefat eden Av.Aziz AKGÜL’ün 18 yaş altı çocuğu için TBB SYDF tarafından yapılacak sosyal yardım için Yönetim Kurulu üyelerinden Av.Şeyma GÜRSES ve Av. Baran HİDAYETİN “Yaşam Standardı Formunun Hazırlanmasında ve mağdur hakkında araştırma yapmasındagörevlendirilmelerine ;
 3. 2 Yıllık sözleşmesi tamamlanan Denizbank’ın 21.000.-TL teklifi ile yeniden 2021-2022 yılları için 2 yıllık sözleşme imzalanarak devam ettirilmesine ;
 4. İş Kur aracılığıyla Sosyal Tesiste görevlendirilmek üzere işe alınan Mehmet GÜZELOĞLU ve Ahmet KORKUTAN’ınsigortalarının devlet desteği ile 12-18 aydevam edeceğinden, aylık ücretlerinin asgari ücret üzerinden Baro Bütçesinden karşılanmasına ;
 5. Sosyal Tesisin faaliyeti için acil olarak ön görülenihtiyaçlarından olan beyaz eşya, çay-kahve makinaları – su sebili,buzdolabı vs. gibiher alanda gerek duyulabilecek malzemelerin satın alınmasına; Katılanların Oy Birliği – Oy Çokluğu ile karar alınmıştır.
 6. 07/02/2020 tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulumuzda alınan CMK OCAS sisteminde uygulanan KIDEM/ÇARPAN uygulaması kararının iptal edilerek, normal uygulamaya devam edilmesine;

                  BAŞKAN                                    GENEL SEKRETER                  S A Y M A N                                   Ü Y E                            

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU         Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET                 Av.Şeyma GÜRSES  

  

          Ü Y E                                Ü Y E                              Ü Y E                            Ü Y E                                   Ü Y E

Av.Neşat YILDIRIM       Av.Emine YALÇIN     Av.Şenay ÖZKELEŞ       Av.Hakan BİLECEN      Av.M.Yusuf GÜNAL

 

 

Karar Tarihi    : 24/05/2021

Karar No         : 11

KONU              : Gaziantep 3. İdare Mahkemesinin 2020/11 Esas ve 2021/169 karar sayılı  kararına istinaden  Stajyerlikten Muaf Olarak Ruhsat Başvurusunda Bulunan Bilal UÇAR.

KARAR            : 24/05/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bilal UÇAR hakkındaki Gaziantep 3. İdare Mahkemesinin 2020/11 Esas ve 2021/169 karar sayılı kararına istinaden ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 4. Maddesine göre dört yıl hukuk bilim dalında hukuk dersleri okuttuğundan bahisle stajerlikten muaf olarak ruhsat başvurusunda buluınmuştur.

Buna göre ; Bilal UÇAR’ın  Türk olduğu, KIRGIZISTAN CHUİ  Üniversitesinden  mezun olduğu , Yükseköğretim Kurulu Başkanılığı Diploma Denklik Belgesini ibraz ettiğ, Baromuz bölgesinde ikamet ettiği, anlaşılmıştır.

                               Yukarıda açıklanan nedenle  ; Bilal UÇAR’ın Gaziantep 3. İdare Mahkemesinin 2020/11 Esas ve 2021/169 karar sayılı kararına istinaden  ve  1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 4. Maddesine göre Avukatlık stajından muaf olarak ,1136 sayılı Avukatlık Yasası gereğince kendisinin Baromuz Levhasının  137. sicil sırasına  AVUKAT OLARAK KAYDININ YAPILMASINA ;

İş bu kararın  Avukatlık Ruhsatnamesi talebine  esas olmak üzere   UHAP kanalıyla  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına  sunulmasına katılanların   Oybirliği / Oy çokluğu ile karar verildi.24/05/2021

                  BAŞKAN                                    GENEL SEKRETER                  S A Y M A N                                   Ü Y E                            

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU         Av.Reşat DAVRAN          Av.Baran HİDAYET                 Av.Şeyma GÜRSES  

  

          Ü Y E                                Ü Y E                              Ü Y E                            Ü Y E                                   Ü Y E

Av.Neşat YILDIRIM       Av.Emine YALÇIN     Av.Şenay ÖZKELEŞ       Av.Hakan BİLECEN      Av.M.Yusuf GÜNAL

 

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi                      : 26/05/2021    

Karar No                           : 12

İNCELEME   İSTEMİ         : Kilis Baro Başkanlığının 19/02/2021 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

MUHAKKİK                       : Av.Şenay ÖZKELEŞ   ( 5. Dönem Kilis Barosu Yönetim  Kurulu  Üyesi )

                                      Kişisel veri içermektedir.

 

  
 

Karar Tarihi                      : 26/05/2021    

Karar No                           : 12

İNCELEME   İSTEMİ         : Kilis Baro Başkanlığının 19/02/2021 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

MUHAKKİK                       : Av.Şenay ÖZKELEŞ   ( 5. Dönem Kilis Barosu Yönetim  Kurulu  Üyesi )

 

                                            Kişisel veri içermektedir.                       

 

 

Karar Tarihi                      : 09/06 /2021    

Karar No                           : 13

 

GÜNDEM KONULARI

 

 • 1-Kişisel Veri içermektedir.
 • 2-Kişisel veri içermektedir ,
 • 3-Terörle Mücadele Komisyonunda görevli Av.Aziz AKGÜL’ün vefatı nedeniyleyerine yeni bir üye belirlenmesi ,

Kilis Barosu Yönetim Kurulu  09/06/2021 günü saat 11:00’da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • 2-93 sicil numaralı Avukat Ali TOHUMCU hakkındaki Kahramanmaraş/Türkoğlu 2.Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün şikayetine binaen Yönetim Kurulu Üyesi Av.Neşat YILDIRIM’ın muhakkik olarakgörevlendirilmesine ;

 • 3-Terörle Mücadele Komisyonunda görevli Av.Aziz AKGÜL’ün vefatı nedeniyleyerine Yönetim Kurulu Üyesi Av.Reşat DAVRAN’ın görevlendirilmesine.

Katılanların   OYBİRLİĞİ / OYÇOKLUĞU  ile   karar  alınmıştır. 09/06/2021

                  BAŞKAN                                       BAŞKAN YARDIMCISI                 GENEL SEKRETER                 S A Y M A N

 Av.H.Muammer FAZLIAĞAOĞLU              Av.Hakan BİLECEN                     Av.Reşat DAVRAN         Av.Baran HİDAYET

                                                                      ( Katılmadı/Mazeretli )

         YEDEK  Ü Y E                                      Ü Y E                              Ü Y E                                  Ü Y E                            Ü Y E

Av.Zahide Mülhim KAYA        Av.Neşat YILDIRIM        Av.Emine YALÇIN         Av.Şenay ÖZKELEŞ        Av.M.Yusuf GÜNAL     

                                                                                                                                                                              ( Katılmadı/Mazeretli )

 

 

Karar Tarihi                      :15 /06 /2021    

Karar No                           : 14

İNCELEME   İSTEMİ         : Kilis Baro Başkanlığının 19/06/2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

MUHAKKİK                       : Kişisel veri içermektedir.

 

 

27.05.2024
AV. MEHMET TAŞCI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.