YÖNETİM KURULU
     
   
 Av.Mehmet TAŞCI
Başkan
 
 
 
 
 
 Av.Yunus Serkan SAKAR 
Başkan Yardımcısı

Av.İbrahim DAMA

Genel Sekreter

Av.Hakan BİLECEN
Sayman
 
   
     
 
            Av.Neşat YILDIRIM       Av.Sait KÖSEOĞLU        Av.Mustafa CANBALOĞLU

                          ÜYE                                       ÜYE                                     ÜYE

      

                               Av.Abdullah BULUT             Av.Mesut KIRŞANLI

                                               ÜYE                                            ÜYE