AVUKATLARA UETS ADRESİ TANIMLANMASI SÜRECİNİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞLATMAKTADIR.

Bilindiği üzere 15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile UETS kurma ve işletme görevi yalnızca PTT A.Ş.’ye verilmiş ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile de Baro levhasına yazılı avukatlara tebligatların elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır.

 

Avukatlara UETS adresi tanımlanması sürecini Türkiye Barolar Birliği başlatmaktadır.
TBB tarafından mesleğe yeni başlayan ve baro kaydı yapılan avukatların bilgileri 
yemin törenini takip eden ay PTT A. Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmektedir.

 

e-tebligat kullanım kılavuzu : https://d.barobirlik.org.tr/2019/20190102_pttetebligatkilavuz.pdf

 

Bilgilerinize sunarız.