DEPREM NEDENİYLE AVUKAT STAJYERLERİNİN İDARİ İZİNLİ SAYILMASI HAKKINDA.

Ankara, 20.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/17

Konu : Deprem Nedeniyle Avukat Stajyerlerinin İdari İzinli Sayılması Hakkında.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 20 Şubat 2023 günlü 5616 sayılı yazıda;

1-) Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ il ve mülhakat adliyeleri nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin 21.02.2023 tarihinden 15.03.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılmasına,

2-) Yukarıda sayılan il nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan ya da bu illerde yakınları ikamet eden ülke genelindeki adliyeler nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin talepleri halinde aynı şekilde 21.02.2023 tarihinden 15.03.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılmasına,

3-) Afet bölgesi dışında bulunan adliyelerde mahkeme stajına devam eden ve kurumu tarafından deprem bölgesinde yardım veya koordinasyon çalışmaları için görevlendirilen veya yardım çalışmaları için gönüllü olarak deprem bölgesine giden avukat stajyerlerinin 06.02.2023 tarihinden 15.03.2023 tarihine kadar izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılmasına,

Karar verildiği, durumun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca değerlendirilmesini ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin istendiği bildirilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu Avukat Stajyerlerimize duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

LİNK: ↓ ↓ ↓ 

https://d.barobirlik.org.tr/2023/tbb_20230220161216.pdf