ADLİ YIL AÇILIŞ MESAJI

Bir devletin en temel görevi vatandaşları arasında eşit ve en hızlı şekilde adalet tesis etmektir. Bu görev en az vatandaşın sağlığını korumak kadar önemli ve gereklidir. Adaletin tesisi bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi ile mümkündür. Nitekim Atatürk´ün söylediği gibi Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. Bu bağlamda bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı sistemi hem devletin hem de bireylerin temel güvencesidir. Yargı sistemi hukukun üstünlüğüne bağlı ve tarafsız olarak çalıştığı müddetçe toplumda adalete olan inanç artacak, yargı kurumlarına güven sağlanacaktır. Biz Barolar ve Avukatlar olarak hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, insan hak ve özgürlüklerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.  Adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan Avukat-Hakim-Savcı ve Adalet Hizmetlerinde görev yapan tüm emekçilere görevlerinde başarılar diliyor, yeni Adli Yılın Ülkemize milletimize memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.