STAJ KREDİ BAŞVURULARI İLE MESLEĞE YENİ BAŞLAYACAK OLAN VE DEPREM NEDENİYLE RUHSATNAME VE AVUKAT KİMLİKLERİ ZAYİ OLAN MESLEKTAŞLARIMIZLA İLGİLİ TBB YÖNETİM KURULUNUN 12-13 ŞUBAT 2023 GÜNLÜ KARARI HAKKINDA
Tarih: 21.02.2023| Okunma Sayısı: 157

Ankara, 14.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/16

Konu : Staj Kredi Başvuruları ile Mesleğe Yeni Başlayacak Olan ve Deprem Nedeniyle Ruhsatname ve Avukat Kimlikleri Zayi Olan Meslektaşlarımızla İlgili TBB Yönetim Kurulunun 12-13 Şubat 2023 Günlü Kararı Hakkında

Depremden etkilenen illerdeki Avukatlara ve Avukat Stajyerlerine ilişkin olarak ilk aşamada alınacak olan tedbirler Yönetim Kurulumuzun 12-13 Şubat 2023 günlü toplantısında görüşülmüş;

1-) Avukat Stajyerlerinin Staj Kredi başvuruları ile ilgili TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde öngörülen usulden farklı olmak üzere;  “Depremden etkilenen illerde avukatlık stajını yapan ve staj kredisi başvurusunda bulunmak isteyen stajyer avukatların staj kredi başvurularını, bulundukları illerdeki Baroların kalem hizmetlerini sağlayıncaya kadar doğrudan Türkiye Barolar Birliği’ne iletmeleri halinde staj kredi işlemlerinin yapılmasına”

2-) Mesleğe yeni başlayacak olan veya deprem nedeniyle avukatlık ruhsatnamesi ve avukatlık kimlik belgesi zayi olan meslektaşlarımızla ilgili olmak üzere de;  “Deprem bölgesinde stajını tamamlayan ve herhangi bir ilimizde levhaya yazılma talebinde bulanacaklardan ve mesleğe yeni başlayacak olan ve deprem nedeniyle ruhsatı zayi olan meslektaşlarımızdan ilk aşamada (Bir) 1 yıl süreyle ruhsatname bedeli ve ruhsat yenileme ücreti alınmamasına, aynı şekilde (Bir) 1 yıl süreyle avukatlık kimlik başvuruları ile kimlik yenileme bedellerinin alınmamasına bu bedelin Türkiye Barolar Birliği bütçesinden karşılanmasına”

karar verilmiş olup, Birliğimiz Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen kararının Baronuz mensubu meslektaşlarımız ile Avukat Stajyerlerimize duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

09.12.2023
AV. MEHMET TAŞCI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.